Data Risk Assessment

Met speciale tooling is Think Security in staat om inzicht te krijgen in ruwe data te krijgen. Dit is van belang als u met een cloud transitie bezig bent of als u inzichtelijk wilt krijgen welke risico’s er met uw data gemoeid gaan. Onze tooling genereert volledige rapportage en met deze rapportage brengen we een advies uit op de acties die u kunt nemen om de risico’s weg te nemen.